Análisis empírico de la inversión extranjera directa en Españauna aplicación al caso de Galicia

  1. Julio Pallas González
Dirixida por:
  1. Xosé Antón Rodríguez González Director
  2. Xoaquín Fernández Leiceaga Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2005

Departamento:
  1. Departamento de Economía Cuantitativa

Tipo: Tese