Propiedades termodinámicas de ionización de ácidos débiles

  1. Hernández Sande, Carlos
Dirixida por:
  1. María Inmaculada Paz Andrade Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 30 de novembro de 1970

Tipo: Tese