Modelado off-line da calidade do aire a escalas rexional e continental

  1. Rodriguez Lopez, Angel
Dirixida por:
  1. Juan José Casares Long Co-director
  2. José A. Souto González Co-director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 03 de febreiro de 2016

Tribunal:
  1. Enrique Roca Bordello Presidente
  2. Rafael Borge Garcia Secretario/a
  3. Ricardo Suárez Bertoa Vogal
  4. Nelson Augusto Cruz de Acevedo Barros Vogal
  5. Marta García Vivanco Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Enxeñaría Química

Tipo: Tese

Resumo

O obxectivo deste proxecto é o desenvolvemento dunha metodoloxía de estudo e análise de episodios de alta concentración de contaminantes atmosféricos, especialmente de ozono troposférico. Para iso, proxéctase a instalación e posta en funcionamento de un sistema off-line de modelado da atmosfera. Este tipo de sistemas está constituído por dous compoñentes principais: un modelo meteorolóxico e un modelo fotoquímico; aos que acompañan un conxunto de aplicacións auxiliares, necesarias para o seu correcto funcionamento. Ademais, deseñarase e desenvolverase o equipamento informático necesario para levar a cabo esta tarefa. Unha vez que o sistema de modelado sexa operativo, aplicarase ao estudio de diferentes episodios de alta concentración de contaminantes ocorridos en diferentes lugares do globo e que se presentan, principalmente, en dúas escalas: rexional e continental.