El efecto del gasto público sanitario y educativo en la determinación del bienestar de los países de la OCDE

  1. Miguel Rodríguez Sánchez
Dirixida por:
  1. María Jesús Freire Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Ano de defensa: 2017

Tribunal:
  1. Fernando González Laxe Presidente/a
  2. Isabel Neira Gómez Secretaria
  3. José Manuel Montes Peón Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 520488 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

Esta tese ten por obxecto determinar os efectos que ten o gasto público sanitario e educativo na determinación do benestar medidio a través do IDH nos países de alto nivel de ingreso co fin de poder evaluar o coste que as políticas de reducción orzamentaria en sanidade e educación poidese ter en términos de benestar. Os datos empregados son dos 34 países membros da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Humano (OECD), no período 1980-2013, aínda que para a estimación final do modelo tivéronse que reducir os anos considerados (1980-2011) debido á escasez de información para os últimos anos. Emprégase un modelo econométrico de datos de panel e empréganse os estimadores adecuados ás particularidades de estes modelos, onde resulta frecuente a presencia de autocorrelación temporal, heterocedasticidade ou correlación contemporánea entre paneis. Finalmente, en pro da robustez do modelo, adóptase un enfoque baseado en diferentes estimadores.