Función del gen AtFXG1 en el metabolismo de xiloglucano

  1. ABELENDA VILA, JOSE ANTONIO
Dirixida por:
  1. Ignacio Zarra Cameselle Director
  2. Gloria Revilla Lopez Co-director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 17 de outubro de 2005

Tribunal:
  1. Juan Carbonell Gisbert Presidente/a
  2. Juan Segura García del Río Secretario/a
  3. Ester Pérez Lorences Vogal
  4. Montserrat Nogueira Álvarez Vogal
  5. Javier Pozueta Romero Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Bioloxía Funcional

Tipo: Tese

Teseo: 130166 DIALNET