Las actividades internacionales de las Cortes Generales (1978-2011)un ejemplo de parlamentarismo internacional de los órganos legislativos

  1. García Chourio, José Guillermo
Dirixida por:
  1. Rafael García Pérez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 30 de novembro de 2015

Tribunal:
  1. María Teresa Ponte Iglesias Presidenta
  2. Piedad García-Escudero Márquez Secretario/a
  3. Esther Barbé Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado

Tipo: Tese

Resumo

O obxectivo deste estudo é analizar o traballo das Cortes Generales para apoiar a participación internacional dos seus deputados e senadores, entre 1978 e 2011. O referencial teórico desta investigación está baseada na tese parlamentarismo internacional que foi creada en 1960 por Edoardo Vita. Esta teoría é usada para mirar o fenómeno dunha forma xurídico-formal, onde se recoñece que as actividades internacionais do Parlamento ser nin unha tarefa asignada pola Constitución, pero tamén unha tarefa prohibidos por ela ao Parlamento. Foi este feito que permitiu o desenvolvemento de tales actividades. Desde esta perspectiva, estableceuse como hipótese de traballo no contexto da política exterior do Goberno e da autonomía funcional das Cámaras, as Cortes Xerais desenvolveron un conxunto de actividades internas que permitiron a participación institucional dos seus membros no internacionalmente. A análise identificou catro áreas institucionais de carácter internacional en que participaron os deputados e senadores: as asembleas parlamentarias internacionais, as conferencias parlamentarias internacionais, os grupos de amizade e de reunións parlamentarias ea produción de resolucións solidariedade internacional. Esta participación internacional foi o resultado dun proceso continuo de regularización polas Cámaras de accións illadas e informais que comezou a desenvolver a súa propia iniciativa algúns parlamentarios a partir de finais do século XIX e así permaneceu ata a chegada da democracia en 1978, cando comezaron a ser formalmente asumidas polo Parlamento como actividades da institución.