Study of the mechanisms of action of Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1)

  1. Ramos Amigo, Adriana
Dirixida por:
  1. Jesús Rodríguez Requena Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 14 de xuño de 2013

Departamento:
  1. Departamento de Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Tipo: Tese

Teseo: 374620 DIALNET