Incorporación de criterios de mantenibilidad y operatividad en la contratación de proyectos de construcción bajo la modalidad EPC en plantas industriales pra la optimización de costes en la fase de explotaciónaplicación a plantas de regasificación de Gas Natural Licuado(GNL)

  1. Jesús Javier Losada Maseda
Dirixida por:
  1. Eugenio Muñoz Camacho Director
  2. Almudena Filgueira-Vizoso Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Ano de defensa: 2017

Tribunal:
  1. Alfonso Contreras López Presidente/a
  2. Ana García-Diez Secretario/a
  3. Isabel Neira Gómez Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 491557 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

O xeito de regular as expectativas e a materialización dun contrato entre o promotor e o contratista no campo de grandes proxectos industriais de infraestruturas enerxéticas, é normalmente baixo a modalidade EPC. No tempo de desenrolo da súa carreira profesional, maiormente como “propiedade, o autor desta tese puido comprobar que moitas veces a falta de comunicación e coñecemento impide que as partes consigan o que esperan. En especial no eido da operación e mantemento das instalación que se van construír. A presente tese obtivo a percepción das diferentes partes dun contrato sobre como creen que se incorporaron ou como se deberían haber incorporado criterios de operación e mantemento, a mais persoas con experiencia nese campo, nos proxectos nos que eles participaron. Como conclusión xeral do estudo, todas as partes consideran bo para o proxecto a incorporación de persoas con experiencia en operación e mantemento dende as fases iniciais de definición do mesmo así como a realización de estudos de optimización do OPEX que permitan unha mellora do plan de negocio.