Analysis of highly degraded DNA and inference of biogrographic ancestrynew advances into forensic genetics

  1. Ana María Freire Aradas
Dirixida por:
  1. María Victoria Lareu Huidobro Director
  2. Ángel Carracedo Álvarez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2013

Departamento:
  1. Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría

Tipo: Tese

Teseo: 374618 DIALNET