A política agroambiental da Unión Europea en Galiza. Análise da súa aplicación no período 1997-2006

  1. García Arias, Ana Isabel
Dirixida por:
  1. Xavier Vence Deza Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 16 de xullo de 2008

Tribunal:
  1. Felisa Ceña Delgado Presidente/a
  2. Francisco Sineiro García Secretario
  3. Alfonso Ribas Álvarez Vogal
  4. Eladio Vicente Arnalte Alegre Vogal
  5. Xabier Simón Fernández Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Economía Aplicada

Tipo: Tese

Resumo

A chamada política agroambiental da U.E. nace en 1992 no contexto da PAC, pero experimenta retrasos na súa aplicación en todo o territorio comunitario no primeiro período de aplicación. Así o estado español non publica o decreto que regula o establecemento desta política ate 1995, aínda que nalgunha comunidade autónoma xa se viñan aplicando programas agroambientais dende 1993.