Efecto de farmacos antidepresivos 5-ht sobre el desarrollo de candidosís experimental en ratas sometidas a estrés

  1. Pablo Oscar Lopez Delgado
Dirixida por:
  1. Manuel Freire-Garabal Núñez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2008

Tribunal:
  1. Francisco Orallo Cambeiro Presidente/a
  2. María Jesús Núñez Iglesias Secretaria
Departamento:
  1. Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Tipo: Tese

Teseo: 294746 DIALNET

Resumo

Efecto de farmacos antidepresivos 5- HT sobre el desarrollo de candidosís experimental en ratas sometidas a estrés