O financiamento da economia galega e o desenvolvimento económico (1990-1196)

  1. Luís Castañon Llamas
Dirixida por:
  1. Edelmiro López Iglesias Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2002

Tribunal:
  1. Xosé Manuel Beiras Torrado Presidente/a
  2. Xoaquín Fernández Leiceaga Secretario
  3. Carlos Javier Rodríguez Fuentes Vogal
  4. Rafael Martínez Cortiña Vogal
  5. Ramón Yáñez Braxe Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Economía Aplicada

Tipo: Tese

Teseo: 87280 DIALNET