O cancioneiro de don Afonso Sanchezedición e estudio

  1. Mariña Arbor Aldea
Dirixida por:
  1. Pilar Lorenzo Gradín Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2001

Tribunal:
  1. Constantino García Presidente/a
  2. Giulia Lanciani Vogal
  3. Mercedes Brea López Vogal
  4. Giuseppe Tavani Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Teseo: 81380 DIALNET