Electorados y liderazgo en las elecciones generales de 2004 y 2008el caso ZP

  1. Martínez Hidalgo, Francisco
Dirixida por:
  1. Nieves Lagares Díez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 28 de outubro de 2014

Tribunal:
  1. Xosé Luis Barreiro Rivas Presidente
  2. Antón Losada Trabada Secretario
  3. Irene Delgado Sotillos Vogal
  4. Carmen Ortega Villodres Vogal
  5. Juan Montabes Pereira Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencia Política e Socioloxía

Tipo: Tese

Resumo

A tese doutoral oriéntase dende o enfoque relacional do marketing político para analizar a relación entre os partidos políticos e a cidadanía a partir do proceso de alineamento/realineamento/desalineamento a través do cal se definen os electorados. En concreto, utiliza as variables que determinan a construcción destes electorados para observar: (a) a fortaleza da súa determinación como grupo cun comportamento estable; (b) a relevancia destas variables en mecanismos de definición destes electorados como pode ser o de información política e o consumo de medios de comunicación; (c) a diferenciación da articulación destas variables respecto aos electorados que estrutura cada una delas; e, finalmente, (d) a relación destes electorados respecto ao líder político do partido político e, específicamente, pola súa diferenciación particular respecto aos demais factores que constitúen a oferta política, ao líder do PSOE nas eleccións xerais de 2004 e de 2008. O punto principal da tese sitúase no liderado político, nun contexto de alta diferenciación, na análise da independencia ou non do líder respecto aos demais factores da oferta política. O obxectivo é comprobar se existe unha independencia deste factor ou non respecto aos demais factores en relación co electorado do partido. No caso de que haxa independencia, queremos analizar se a causa de que isto sexa así podería deberse a un proceso de desalineamento político que debilita a relación entre o partido e a comunidade política. No caso de que haxa dependencia, desexamos comprobar como é esa relación e observarse se, como prevé a Ciencia Política, é posible unha relevando do liderado aínda cun contexto de alineamento político ou, pola contra, existe un proceso de realineamento/desalineamento en marcha.