Marca do distribuidor e responsabilidade por produtos

  1. Simões, Fernando Dias
Dirixida por:
  1. María Belén Trigo García Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2008

Departamento:
  1. Departamento de Dereito Común

Tipo: Tese