Anatomía craneofacial en pacientes con síndrome de Down

  1. Martín Biedma, Benjamín
Dirixida por:
  1. Juan Suárez Quintanilla Director
  2. Andrés Blanco Carrión Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Ano de defensa: 1998

Tribunal:
  1. Jorge Teijeiro Vidal Presidente/a
  2. Javier de Toro Santos Secretario/a
  3. María Jesús Núñez Iglesias Vogal
  4. Manuel Freire-Garabal Núñez Vogal
  5. Gerardo Rodríguez Baciero Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 68977 DIALNET lock_openRUC editor