Cohomologías módulo torsión en las variedades casi-producto

  1. Bonome Dopico, Agustín
Dirixida por:
  1. Enrique Vidal Abascal Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1976

Tipo: Tese