On the relatedness of functionalism and pragmatics

  1. María Angeles Gómez González
  2. Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez
  3. Francisco González García
  4. Angela Downing Rothwell
Libro:
The functional perspective on language and discourse: applications and implications
  1. María Angeles Gómez González (coord.)
  2. Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez (coord.)
  3. Francisco Gonzálvez García (coord.)
  4. Angela Downing Rothwell (coord.)

Editorial: John Benjamins

ISBN: 978-90-272-5652-2

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 1-16

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1075/PBNS.247.01ANG DIALNET GOOGLE SCHOLAR