Publikationen, an denen er mitarbeitet MARIA JULIA MELGAR RIOL (3)

1996

  1. Acaricide residue determination in honey

    Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 56, Núm. 6, pp. 881-887

1994

  1. Evidence for the safety of coumaphos, diazinon and malathion residues in honey

    Veterinary and Human Toxicology, Vol. 36, Núm. 5, pp. 429-432

1992

  1. DETERMINACION DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS EN MIELES

    Revista de Toxicologia, Vol. 9, Núm. 3, pp. 118-120