Achegas congreso (4) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2017

 1. Mobilidade e coñecemento de idiomas dos titulados no Sistema Universitario de Galicia nos cursos 2011-2012 e 2012-2013

  Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Ferrol, do 26 ao 28 de outubro de 2017

 2. Geographic patterns of biodiversity in European coastal marine benthos

  Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom

 3. Efectos de la aplicación de fertilizantes orgánicos sobre el contenido en materia orgánica y nitrógeno del suelo en praderas en Galicia

  Renaturalización vs. Ruralización

 4. A inserción laboral dos titulados en Máster: motivación e valoración do título

  Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Ferrol, do 26 ao 28 de outubro de 2017