Publicacións (3) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

1984

  1. "Despertei feita unha muller nova..."

    Dorna: expresión poética galega, Núm. 7, pp. 43-43

  2. Comentario a las Bucólicas de Virgilio

    Universidad de Santiago de Compostela

  3. Moral y política en "Para la paz perpetua" de Kant

    Pensamiento: Revista de investigación e Información filosófica, Vol. 40, Núm. 160, pp. 431-458