Recensións (1) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2004

  1. Amicizia e potere nelle lettere di Cicerone e nelle elegie ovidiane dall'esilio

    Emerita: Revista de lingüística y filología clásica, Vol. 72, Núm. 2, pp. 362-364