Recensións (1) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

1992

  1. Helánico de Lesbos, fragmentos

    Minerva: Revista de filología clásica, Núm. 6, pp. 323-326