Artigos (2) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

1978

  1. Algunos aspectos de la composición de palabras en italiano

    Verba: Anuario galego de filoloxia, Núm. 5, pp. 351-364

  2. Anotaciones a una traducción de "Il Giorno" de Parini

    Verba: Anuario galego de filoloxia, Núm. 5, pp. 415-426