Achegas congreso (3) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2018

  1. Deciphering kiwifruit seed germination using neural network tools

    Acta Horticulturae

  2. Aplicación de nuevas tecnologías en la evaluación de alumnos de grado

    XV Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior: (FECIES), 2018

  3. A escola médica compostelá: "A fonte limpa". Unha introdución

    Xerardo Fernández Albor e o seu tempo: cen anos dun presidente