Capítulos de libro (1) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2005

  1. Caracterización de nanopartículas de PLGA-poloxámero y PLGA-poloxamina

    Coloides e interfases (Ediciones Universidad de Salamanca), pp. 231-238