Libros (1) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

1994

  1. Desarrollo y evaluación biofarmacéutica de microsferas y nanosferas biodegradables destinadas a la liberación controlada de ciclosporina A

    Santiago de Compostela : Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 1994