Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do SUG - CENTROS SINGULARES 2019 - CIQUS

Duración do 01 de decembro de 2019 ao 30 de novembro de 2022 (35 meses)

Investigadores/as

Compoñentes noutros momentos (1)