Consolidación e estruturación das unidades de investigación do sistema galego de I+D+I. Grupos de investigación

Duración del 01 de enero de 2010 al 17 de diciembre de 2010 (11 meses)

Investigadores/as