Avaliación da ecotoxicidade, bioacumulación e presenza no medio mariño de Galicia de diferentes grupos de contaminantes emerxentes. (Proxecto coordinado)

Duración do 08 de agosto de 2010 ao 30 de setembro de 2013

Investigadores/as