Optimización da actividade oxidante de axentes delignificantes libres de cloro no banqueo da pasta de papel

Duration: from 06 August 2009 to 04 December 2012 (39 meses)

Researchers