Control óptimo multi-obxectivo de ecuacións en derivadas parciais: Aplicación a xestión de problemas medioambientais

Duration: from 13 July 2009 to 01 December 2011 (28 meses)

Researchers