Desenvolvemento e explotación de recursos integrados da lingua galega: contributo do Instituto da Lingua Galega

Duración do 31 de outubro de 2008 ao 31 de outubro de 2011

Investigadores/as