Caracterización da estrutura, da dinámica selvícola e da rexeneración en masas naturais de quercus Robur L. en Galicia como base para a súa xestión sostible

Duración do 30 de outubro de 2007 ao 31 de outubro de 2010 (36 meses)

Investigadores/as