Implantación do muxido robotizado en Galicia influencia sobre a producción, estado sanitario dos animais, optimización da capacidade de muxido e análise económico do sistema.

Duración do 30 de outubro de 2007 ao 31 de outubro de 2010 (36 meses)

Investigadores/as