Intervención socioeducativa no contexto galego: a incidencia dos programas educativos na calidade e estilos de vida do colectivo de persoas maiores: estudo comparado

Duration: from 31 October 2006 to 31 October 2009

Researchers