Obtención de estándares de ficotoxinas e posta a punto de técnicas rápidas e fiables para a súa detección

Duración do 13 de xullo de 2005 ao 12 de xullo de 2008

Investigadores/as