Deseño e síntese de inhibidores da biosíntese de proteínas con potencial actividade antibiótica

Duración do 13 de xullo de 2005 ao 12 de xullo de 2008 (35 meses)

Investigadores/as