Estudios estructurais, funcionais e xenéticos do transportador 8 de monocarboxilatos (MTC8) específico de hormonas tiroideas

Duración do 13 de xullo de 2005 ao 31 de outubro de 2008

Investigadores/as