Estudio da prevalencia e mecanismos de acción de mutacións no receptor da TSH e da Subunidade alfa da proteina Gs en bocios multinodulares tóxicos e adenomas tóxicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Duración do 04 de xuño de 2004 ao 03 de xuño de 2005

Investigadores/as