Mellora da vida util de ferramentas e máquinas na industria cerámica: uso de fundición branca con alto contido en cromo e NI-HARD

Duration: from 04 August 2004 to 03 August 2005 (11 meses)

Researchers