Os medios de comunicación galegos na sociedade do coñecemento: A presencia dos expertos e líderes de opinión no discurso xornalístico da prensa, radio, TV e Internet.

Duración do 04 de xuño de 2004 ao 03 de xuño de 2006

Investigadores/as