Complejos metálicos de ligandos bidentados conteniendo grupos nitrogenados potencialmente anionicos

Duración do 01 de novembro de 2002 ao 31 de outubro de 2005

Investigadores/as