Cultura, estratexia competitiva e sistemas de control.

Duración do 12 de xullo de 2000 ao 31 de decembro de 2002

Investigadores/as