Determinación do umbral tóxico das biotoxinas mariñas. Elaboración dun criterio toxicolóxico para establece-los límites de detección das toxinas diarreicas e as de recente aparición, azaspirácidos e desotoxinas.

Duración do 26 de xullo de 2000 ao 31 de decembro de 2002

Investigadores/as