¿Novos camiños de Santiago? Galicia nas literaturas portuguesa e brasileira das últimas tres décadas.

Duración do 30 de xullo de 1999 ao 31 de decembro de 2000

Investigadores/as