¿Novos camiños de Santiago? Galicia nas literaturas portuguesa e brasileira das últimas tres décadas.

Duración del 30 de julio de 1999 al 31 de diciembre de 2000

Investigadores/as