Computación gráfica de altas prestacións: Deseño de arquitecturas e paralelización en supercomputadores

Duración do 30 de xullo de 1999 ao 31 de decembro de 2001

Investigadores/as