Ós galegos da terceira idade en América. avaliación de necesidades e programas de intervención educativa

Duración del 07 de abril de 1994 al 07 de abril de 1996

Investigadores/as