Using zebrafish embryo bioassays combined with high-resolution mass spectrometry screening to assess ecotoxicological water bodies quality status: a case study in Panama rivers

Duración do 01 de xaneiro de 2022 ao 31 de decembro de 2022

Investigadores/as